Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΔΚΜ

Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ.Μ. καλεί τα μέλη του, με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11/09/2017 , σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15/10/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συνδέσμου με τα εξής θέματα:

 

1)    Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. (Πρόεδρος και Γραμματέας)

2)   Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

3)   Συμπληρωματικές εκλογές για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης στο Δ.Σ.

 

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές έως Κυριακή 15/10/2017 και ώρα 18.00 στο e-mail του συνδέσμου sdkmagnisias@gmail.com.

 

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την 16/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στα γραφεία του Συνδέσμου και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΔΚΜ

Αθλητισμός, Μπάσκετ |