Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για σύσταση ΕΠΕ

Την απλούστευση των διαδικασιών σύστασης Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, που κατατέθηκε στη Βουλή και μειώνει μεταξύ άλλων το minimum πλαφόν των 30 ευρώ ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων που απαιτείται σήμερα για την ίδρυση εταιρείας Ltd μόλις στο 1 ευρώ, ενώ ορίζει ότι το ποσό του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας καθορίζεται ελεύθερα από τους μετόχους. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η σύσταση ΕΠΕ δεν θα γίνεται εφεξής αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά ακόμα και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού.

Προβλέπεται επίσης ότι θα αποκτά νομική προσωπικότητα απλώς με την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ, ενώ καταργείται έτσι και η υφιστάμενη διπλή δημοσιότητα.
Θεσμοθετείται ταυτόχρονα η υποχρεωτική πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου από τους μετόχους με ευθύνη του διαχειριστή στης εταιρείας και ορίζεται ότι το εταιρικό κεφάλαιο θα μπορεί να σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος. Για τις εισφορές σε είδος, ωστόσο, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται η αποτίμηση τους.
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας προβλέπει επιπλέον τη δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών πέραν του τακτικού που ισχύει σήμερα και επανακαθορίζει τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων ΕΠΕ.
Στις λεγόμενες άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα για το υπαίθριο εμπόριο όπως η παράταση έως 15/1/2019 στις ημερομηνίες για την ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.
Πηγή: Skai.gr

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για σύσταση ΕΠΕ

Ελλάδα |