Προτάσεις τραπεζών για τη χαλάρωση των capital controls

Μέσα στον Μάιο οι τράπεζες αναμένεται να καταθέσουν στην εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) μια νέα δέσμη προτάσεων για την περαιτέρω χαλάρωση των capital controls και συγκεκριμένα το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Ας σημειωθεί πως το θέμα αυτό, στο οποίο ενεργά μετέχει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), απασχόλησε έντονα τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της αντιπροεδρίας και των τραπεζών την περασμένη Παρασκευή.
Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι εισήχθησαν στο Ελληνικό Δίκαιο τον Ιούνιο του 2015, έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μη γίνει μεγαλύτερο το επίπεδο της δανειστικής έσχατης προσφυγής (ELA) των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Τον Ιούλιο του 2016 υπήρξε μια μερική χαλάρωση των capital controls ως προς την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
Άλλη μία χαλάρωση -πιο ουσιαστική- επήλθε τον Νοέμβριο του 2017, όπου επετράπη και το άνοιγμα λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων, όμως υπό προϋποθέσεις.
Την 1η Μαρτίου του 2018 υπήρξε μια τρίτη χαλάρωση που επέτρεψε χωρίς προϋποθέσεις το άνοιγμα λογαριασμών και για επιχειρήσεις και για ιδιώτες. Το όριο ανάληψης ανήλθε πια στα 2.300, ενώ αυξήθηκε ισόποσα και η μεταφορά ξένου νομίσματος στο εξωτερικό.

Προτάσεις τραπεζών για τη χαλάρωση των capital controls

Ελλάδα, Θεσσαλία |