Συνάντηση Βουλευτών και Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα προβλήματα λειτουργίας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας

Συνάντηση Βουλευτών και Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα προβλήματα λειτουργίας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας

Στις 17 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Βουλευτών, Φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και Φορέων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν πρόσκλησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Καθ. κ. Χρήστου Χατζηχριστοδούλου σχετικά με επείγοντα θέματα λειτουργίας του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας. Παρευρέθησαν ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Σ. Παπαδόπουλος, η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χ. Κατσιαβριά–Σιωροπούλου, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας κ. Α. Μεϊκόπουλος, ο Βουλευτής της ΝΔ Καρδίτσας κ. Κ. Τσιάρας, ο εκπρόσωπος του Βουλευτή του Ποταμιού Λάρισας κ. Κ. Μπαργιώτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Τσίγκας, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ν. Αντωνίου, οι Υποδιοικητές κ. Μ. Βενιζέλος και κ. Α. Βαγενά, ο Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος για θέματα υγείας του Δήμου Λαρισαίων κ. Δ. Μπαμπαλής, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χ. Μπιλλίνης καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ι. Στεφανίδης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο κτίριο Κατσίγρα, πλατεία Ταχυδρομείου όπου συζητήθηκαν τα τρέχοντα προβλήματα λειτουργίας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας το οποίο συστεγάζεται και συλλειτουργεί με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας.

Σήμερα, το ΠΕΔΥ αντιμετωπίζει οξύ και επείγον ζήτημα χρηματοδότησης που μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας του. Ειδικότερα, παρουσιάζονται ελλείψεις σε αναλώσιμα και δεν υπάρχει η δυνατότητα μισθοδοσίας προσωπικού του ΠΕΔΥ και ειδικότερα των δύο ιατρών βιοπαθολόγων οι οποίοι είναι απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία του μικροβιολογικού τομέα και του τομέα μοριακής επιδημιολογίας.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας και Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις δράσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας και του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας. Επισημάνθηκε ότι το ΠΕΔΥ λειτουργεί ως σημείο αναφοράς σε περιφερειακό (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα) αλλά και ευρύτερα σε πανελλαδικό επίπεδο παρέχοντας λύσεις σε επείγοντα θέματα Δημόσιας Υγείας. Επίσης, αξιολογήθηκε θετικά από όλους η λειτουργία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας ως το μοναδικό στην Ευρώπη συνεργαζόμενο κέντρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) σε θέματα Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού.

Αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η σημαντική προσφορά του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας τόσο στο χώρο της Θεσσαλίας όσο και σε ευρύτερο περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο δεδομένου ότι το ΠΕΔΥ παρέχει ευρύτερο φάσμα εργασιών τόσο σε τακτικούς ελέγχους σε θέματα Δημόσιας Υγείας όσο και στη διερεύνηση έκτακτων συμβάντων Δημόσιας Υγείας.

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την βούλησή τους να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο τη λειτουργία του ΠΕΔΥ και συμφωνήθηκε όπως κατατεθεί κείμενο όλων των συμμετεχόντων με συγκεκριμένες προτάσεις για τη διασφάλιση της οικονομικής χρηματοδότησης και λειτουργίας στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και επιπλέον να αποσταλεί επιστολή με το ίδιο περιεχόμενο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συνυπογραμμένη από όλους τους παρευρισκόμενους.

Συνάντηση Βουλευτών και Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα προβλήματα λειτουργίας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας

Θεσσαλία, Πρώτο Θέμα |