Έλεγχοι για την πάταξη του παρεμπορίου από κλιμάκιο της Π.Ε. Μαγνησίας

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της προσπάθειας για την πάταξη του παράνομου υπαίθριου εμπορίου, μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, συνεπικουρούμενα από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), πραγματοποίησαν σχετικούς ελέγχους στις 22-1-2016 σε Λαϊκή Αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης του Δήμου Βόλου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών και σε μία περίπτωση, το εν λόγω Κλιμάκιο Ελέγχου διενήργησε κατάσχεση – καταστροφή διαφόρων ετοίμων ενδυμάτων, ανδρικών και γυναικείων, με τη διαδικασία που ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία. Τα έτοιμα ενδύματα είχαν εγκαταλειφθεί από τον/την κάτοχό τους εντός του χώρου διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς. Τα κατασχεθέντα προϊόντα, αφού πρώτα χρωματίστηκαν με ανεξίτηλο σπρεϊ, καταστράφηκαν με απόρριψή τους σε φορτηγό – απορριμματοφόρο, το οποίο διέθεσε για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου και συνέδραμε το κλιμάκιο καθ΄ όλη τη διάρκεια των εν λόγω ελέγχων.
Τέλος και σε τρεις (3) περιπτώσεις το εν λόγω Κλιμάκιο Ελέγχου επέβαλε επί τόπου, με σχετικές Εκθέσεις Βεβαίωσης Παράβασης, συνολικά διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.500€ σε επαγγελματίες πωλητές (500€ στον καθένα), για αυθαίρετη αλλαγή χώρου.

Έλεγχοι για την πάταξη του παρεμπορίου από κλιμάκιο της Π.Ε. Μαγνησίας

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |