Ενημέρωση για την προδημοσίευση των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και 4.1.3 « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν  στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την προδημοσίευση των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και 4.1.3 « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν  στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Στόχος του Υπομέτρου 4.1 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας.

Δικαιούχοι :

Φυσικά πρόσωπα   από 18 έως 60 ετών  (όχι συνταξιούχοι)και να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης  και να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού. Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στη δράση 4.1.1 θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

Νομικά πρόσωπα   με κύρια δραστηριότητα την γεωργίας και έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος.

Συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ  που να  είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία  ή νεοσύστατα  σχήματα.

 

Επιλέξιμες δαπάνες  για το 4.1.1 είναι:

 

1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

3. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.

5.Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων

6. Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης

7. Γενικές Δαπάνες.

Επιλέξιμες δαπάνες  για το 4.1.3 είναι

1 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.

2. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.        

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης.

4. Γενικές Δαπάνες

Χρηματοδότηση

Η   χρηματοδότηση  του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης  για την περιφέρεια Θεσσαλίας  κυμαίνεται από 50 έως 60%.

Ø      Περισσότερες πληροφορίες στην προδημοσίευση  στον  Διαδικτυακό  τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr

Ø      και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ  www.ypaat.gr

 

 

 

Ο Δ/ντής

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 

 

Δρ. Νικόλαος Λιάνος

Γεωπόνος

 

 

 

 

Ενημέρωση για την προδημοσίευση των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και 4.1.3 « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |