Ενημέρωση για τον εμβολιασμό των εργαζομένων του Δήμου Βόλου

Ενημερώνουμε εκ νέου τους εργαζομένους του Δήμου Βόλου, που δήλωσαν ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό τους κατά του τετάνου , ότι ο αντιτετανικός εμβολιασμός των εργαζομένων του Δήμου μας εξακολουθεί να πραγματοποιείται στο ΔΙΑΥΛΟ, στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου. Σύμφωνα με το υπ΄αρ. 11129/15.02.2017 έγγραφο του ιατρού εργασίας του Δήμου μας μέχρι την 15/02/2017 είχαν προσέλθει συνολικά 60 εργαζόμενοι από τους 270, που δήλωσαν, ότι επιθυμούν να εμβολιαστούν και με βάση τον αριθμό αυτό έγινε η απαραίτητη προμήθεια. Παρατηρείται συνεπώς μεγάλη καθυστέρηση στην ομαλή διενέργεια του προγράμματος εμβολιασμών , λόγω μειωμένης προσέλευσης, παρά την εκδήλωση ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα τη συνολική καθυστέρηση του προγράμματος εμβολιασμών του Δήμου Βόλου. Για ραντεβού ισχύει το ίδιο  τηλέφωνο, δηλαδή το 2421034121. Παρακαλούνται οι εργαζόμενοι για τη συνεργασία τους στην διαφύλαξη των ζητημάτων που άπτονται της δικής τους υγείας και ασφάλειας.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΑΝΤΟΛΑ

Ενημέρωση για τον εμβολιασμό των εργαζομένων του Δήμου Βόλου

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα, Υγεία |