Ευχαριστήριο μήνυμα του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ ΤΗ Ρ Ι Ο

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε και δημόσια για την παροχή τροφίμων το Ασκληπείο Άνω Βόλου Αργ. Μπισακός – Αθ. Κυριάκος Α.Ε. για τη σίτιση των ζώων του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων στις Γλαφυρές όπου όπως είναι γνωστό ο Δήμος Βόλου φυλάσσει και φιλοξενεί αδέσποτα ζώα στα οποία παρέχεται η απαιτούμενη ιατρική μέριμνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων

Ευχαριστήριο μήνυμα του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων

Magazine, Για φιλόζωους, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |