Η ΠΕΔΜΕΔΕ κατά Πανεπιστημίου για τις επιθέσεις στους εργολήπτες του διαγωνισμού στην Πολυτεχνική Σχολή

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017 Αριθ.Πρωτ.1932

Προς Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιο Πετράκο

Κοινοποίηση : -Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό

-Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος κ. Νικόλαο Ντίτορα

-Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας

Κύριε Πρύτανη,

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1886/21.07.2017 επιστολή μας εκφράσαμε την ανησυχία μας για την ομαλή έκβαση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Προετοιμασία του γηπέδου στα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ 4Ν και ΟΤ 5Ν για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εργασίες διαμόρφωσης και καθαίρεσης υπαρχόντων κτισμάτων», που διεκόπη βίαια, λόγω εισβολής στο χώρο ομάδας αναρχικών, οι οποίοι κατέστρεψαν τους φακέλους προσφοράς διαγωνιζομένων επιχειρήσεων. Όμως τα βίαια επεισόδια συνεχίζονται και τα μέλη της Ένωσής μας, Εργολήπτες δημοσίων έργων, έχουν υποστεί ζημιές στις περιουσίες τους και κινδυνεύει άμεσα η σωματική τους ακεραιότητα. Τιμωρούνται για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και τη συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό. Εργολήπτες από ολόκληρη τη χώρα, ανυποψίαστοι για όσα εκ των υστέρων ενημερώνονται, έδωσαν την προσφορά τους και τώρα απειλούνται από πράξεις και παραλείψεις των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται και δεν γνωρίζουμε πού και πότε θα σταματήσει. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αγωνιωδώς παλεύουν να συντηρήσουν τους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους σε καμία περίπτωση με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν επιθυμούν να δημιουργήσουν προβλήματα στον κοινωνικό ιστό της πόλης του Βόλου. Η Υπηρεσία του Πανεπιστημίου που διεξήγαγε το διαγωνισμό γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο, όφειλε να έχει ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, να έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα και να διαφυλάξει τους ανύποπτους εργολήπτες, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Κύριε Πρύτανη, καταγγέλλουμε κάθε παράνομη ενέργεια κατά των εργοληπτών δημοσίων έργων, οφειλόμενη σε έλλειψη δέουσας επιμέλειας και παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Οι ανωτέρω παραλείψεις θεωρούνται απαράδεκτες και επιπόλαιες και επιφυλασσόμαστε κάθε δικαιώματός μας.

Ζητούμε επειγόντως την ανάκληση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11555/17/ΓΠ/758ΤΥ/26.07.2017 πράξης που εκδώσατε, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την επιστροφή των φακέλων προσφοράς που έχουν κατατεθεί και την ακύρωση όλης της μη νόμιμης διαγωνιστικής διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση η συνέχιση της διαδικασίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτη.

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,

Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ κατά Πανεπιστημίου για τις επιθέσεις στους εργολήπτες του διαγωνισμού στην Πολυτεχνική Σχολή

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |