ΟΕΒΕΜ : Θέση εργασίας σε εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ζητείται Μηχανικός για να αναλάβει τη διεύθυνση εργοστασίου κατασκευής διαφόρων εξαρτημάτων αυτοκινήτου και όχι μόνο. Το εργοστάσιο (Γαλλικών συμφερόντων) βρίσκεται στην Τυνησία, στην πόλη Sousse. Η γλώσσα συνεννόησης θα είναι τα Γαλλικά. Αμοιβές πολύ ικανοποιητικές. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες θέσεις εργοστασίου και η ηλικία του να είναι κοντά στα 40. Βιογραφικό στη Γαλλική γλώσσα να αποσταλεί στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: oebemg@gmail.com

Πληροφορίες: ΟΕΒΕΜ 24210-32780

ΟΕΒΕΜ : Θέση εργασίας σε εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |