Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων : Αποτελέσματα ελέγχων στο Λιμάνι Βόλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση Διοικητήριο, Ελ.Βενιζέλου – Αναλήψεως Βόλος 20/04/ 2017
Ταχ. Κώδικας 38001 Βόλος Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 758
Τηλ. 2421352.721- 712- 713 ΠΡΟΣ: 1)    Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιννωικής Μέριμνας ΠΕΜΣ

2)    Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕΜΣ

3)    Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

4)    Οργανισμό Λιμένος Βόλου

5)    ΔΕΥΑΜΒ

 

 

fax 2421352.429 ΚΟΙΝ 1) Εισαγγελία Βόλου
Email antiper.magn@thessaly.gov.gr 2) Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων

 

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα ελέγχων στο Λιμάνι Βόλου. 

 

Από τα τελευταία αποτελέσματα των αναλύσεων θαλασσινού νερού στο Λιμάνι του Βόλου κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, προκύπτει μικροβιακή επιβάρυνση.

Παρακαλώ όπως σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΜΒ ελεγχθεί το δίκτυο ομβρίων που καταλήγει στο Λιμάνι, καθώς και το δίκτυο ακαθάρτων. Παρακαλώ επίσης το Λιμεναρχείο και τον ΟΛΒ όπως συνδράμουν προς την ίδια κατεύθυνση.

 

   Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                                                             ΔωροθέαΚολυνδρίνη

                                                                                                                                                                                                                         

 

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων : Αποτελέσματα ελέγχων στο Λιμάνι Βόλου

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |