Τεστ Mantoux σε μαθητές νηπιαγωγείων της Μαγνησίας

Η  Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας  Π.Ε. Μαγνησίας &  Σποράδων   στα πλαίσια  του καθολικού  προσυμπτωματικού  ελέγχου  για  λανθάνουσα   φυματίωση  , σύμφωνα  με  το  Γ1α/ Γ.Π. οικ. 80404/27-10-2016  έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  , ολοκλήρωσε  τη  διενέργεια  της  Δερμοαντίδρασης  Mantoux   στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου – Ν. Ιωνίας .

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 64  νηπιαγωγεία  συνολικού αριθμού  νηπίων   1.174 και  η  Δερμοαντίδραση   Mantoux   έγινε  σε 754 νήπια.

Η  Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας  Π.Ε. Μαγνησίας &  Σποράδων διένειμε    Δερμοαντίδραση  Mantoux  σε όλα  τα  Κέντρα Υγείας  και τα  Περιφερειακά Ιατρεία  του Νομού  και εφαρμόστηκε   το πρόγραμμα  αντίστοιχα σε  43  νηπιαγωγεία  συνολικού αριθμού νηπίων  564  και η δερμοαντίδραση Mantoux   έγινε  σε   446 νήπια .

 

Τεστ Mantoux σε μαθητές νηπιαγωγείων της Μαγνησίας

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα, Υγεία |