Υπόλοιπα πληρωμής ΒΙΟκτηνοτροφία 2017

Υπόλοιπα οριστικής πληρωμής ενισχύσεων δικαιούχων γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων για τo έτoς εφαρμογής 2013 ως προς τη Δράση 1.2. «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4 του Π.Α.Α. 2014-2020

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, ενημερώνει τους δικαιούχους καταβολής υπολοίπων από τις ενισχύσεις γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων για το έτος εφαρμογής 2013 ότι έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκκαθάριση οι ονομαστικές καταστάσεις τους με τα παρακάτω συγκεντρωτικά στοιχεία:

 

Βιολογική Κτηνοτροφία 2ου έτους εφαρμογής (2013): 23 δικαιούχοι για 116.530,34 ευρώ.

 

Οι ονομαστικές καταστάσεις των δικαιούχων με τα ατομικά ποσά ενισχύσεων βρίσκονται αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων στο Διοικητήριο από την Τετάρτη  08/08/2017 για την ενημέρωσή τους.

 

 

 

                                                                      Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

 

                                                                                      Δρ Νικόλαος Λιάνος

                                                                                              Γεωπόνος

 

Υπόλοιπα πληρωμής ΒΙΟκτηνοτροφία 2017

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |