Γ.Σ της Λ.Α.Βόλου

Το Δ.Σ. της ΛΕΣΧΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ μετά από απόφαση του συγκαλεί την ετήσια γενική συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Λέσχης ΘΗΣΕΩΣ 27Α ΒΟΛΟΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα 17,00. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί στις 19,00 στον ίδιο τόπο με όσους παρόντες. Τα θέματα είναι τα παρακάτω:

  • Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2017
  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης έτους 2017.
  • Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση οικονομικού έτους 2017.
  • Συζήτηση για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  • Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2018.
  • Συζήτηση για το πρόγραμμα δράσης και ενημέρωση πρόγραμμα αγώνων 2018
  • Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2018.
  • Στη Συνέλευση μπορεί να λάβουν μέρος τα μέλη που είναι ταμιακώς εντάξει

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, τη συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2017, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει καθοριστεί στα 5,00 ευρώ.

 

 

 

Γ.Σ της Λ.Α.Βόλου

Auto-Moto, Αθλητισμός, Άλλα αθλήματα |