Συνέλευση της Ε.Σ.ΚΑ.Θ

Την Κυριακή 1/7/18 και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα του Ε.Β.Λάρισας(παπακυριαζή) θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γ.Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Σ.ΚΑ.Θ με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης
1)Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2)Εκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής
3)Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού
4)Διάφορα Θέματα
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και στο ίδιο χώρο και ώρα 10.30 π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ Κ.ΖΕΙΚΟΣ

Συνέλευση της Ε.Σ.ΚΑ.Θ

Αθλητισμός, Μπάσκετ |