Αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά προτεραιότητα από τους δήμους, ζήτησε η ΚΕΔΕ από τον υπουργό Οικονομίας

 

Την αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά προτεραιότητα από τους δήμους συζήτησαν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Γιώργο Πατούλη και με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ύστερα από σχετικό αίτημά τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση και η κατάθεση σχετικού υπομνήματος προς τον υπουργό για το θέμα της άμεσης νομοθετικής ρύθμισης  για τη «Διαδικασία Κατάτμησης Πιστώσεων» των δήμων, καθώς και άλλα θέματα, όπως ο αναπτυξιακός ρόλος των δήμων και η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά προτεραιότητα από τους δήμους.

Ο κ. Παπαδημητρίου, άκουσε τα αιτήματα των εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, και είπε ότι θα προχωρήσει στη σύσταση ομάδας με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, Οικονομικών και Εσωτερικών, προκειμένου να μελετήσουν το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης που προτείνει η ΚΕΔΕ για τη «Διαδικασία Κατάτμησης Πιστώσεων»  και της εφαρμογής του νέου νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων.

 

 

 

 

 

 

Αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά προτεραιότητα από τους δήμους, ζήτησε η ΚΕΔΕ από τον υπουργό Οικονομίας

Ελλάδα, Θεσσαλία |