Αίτημα 17 Δημοτικών Συμβούλων Βόλου

Βόλος, 25 Φεβρουαρίου 2018

Προς
 
Τον Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου

 

Θέμα: «Αίτημα για τη διεξαγωγή συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, με θέματα: α/ Λήψη απόφασης για τη δημιουργία ή μη από τον Δήμο Βόλου μονάδας παραγωγής SRF στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Βόλου και β/ λήψη απόφασης για την καύση ή μη απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Το τελευταίο διάστημα και με δεδομένο το σοβαρό πρόβλημα αέριας ρύπανσης που αντιμετωπίζει η πόλη, και εν αναμονή των πορισμάτων της επιδημιολογικής μελέτης σε σχέση και με τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου, απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία η προοπτική της καύσης μεγάλων ποσοτήτων RDF από το τοπικό εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.

Ο Δήμος Βόλου εκ του νόμου δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα στις επιχειρήσεις της περιοχής. Έχει, όμως, θεσμικά τη δυνατότητα και την υποχρέωση, εκπροσωπώντας τα καθολικά συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, να ασκεί κοινωνικό έλεγχο σε ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Αυτή τη θεσμική δυνατότητα και υποχρέωση η δημοτική αρχή την έχει απεμπολήσει, τηρώντας εκκωφαντική «σιγήν ιχθύος» για το θέμα. Μάλιστα αποφάσισε, σε αντίθεση με τη σύγχρονη επιστημονική πρακτική και τις αποφάσεις άλλων δήμων της χώρας, οι οποίοι προχωρούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων με περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις, τη δημιουργία, στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ, μονάδας παραγωγής SRF, δεσμεύοντας το μέλλον της πόλης και του Δήμου σε μία τέτοια επικίνδυνη επιλογή.

Η δημοτική αρχή, τον περασμένο Νοέμβριο, είχε δεσμευτεί για τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με το θέμα της καύσης απορριμμάτων. Η δέσμευση, όμως, αυτή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Με αυτά τα δεδομένα, επανερχόμαστε στο θέμα και, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 3, παρ. 3,4 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, οι παρακάτω υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι Βόλου ζητούμε τη διεξαγωγή, εντός επτά (7) ημερών, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία ή μη από τον Δήμο Βόλου μονάδας παραγωγής SRF στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Βόλου.
  2. Λήψη απόφασης για την καύση ή μη απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ελένη Ανδρέου – Μεϊκοπούλου

 

 
2. Ιάσονας Αποστολάκης

 

 
3. Κωνσταντίνος Γαργάλας

 

 
4. Θεολόγος Διαμαντένιας

 

 
5. Ματθαίος Δραμητινός

 

 
6. Αχιλλέας Καλυβιώτης

 

 
7. Νικόλαος Κανελλής

 

 
8. Ελευθέριος Κατσαλής

 

 
9. Θωμάς Κλημόπουλος

 

 
10. Φωτεινή Κοκκινάκη

 

 
11. Ιωάννης Λαΐνας

 

 
12. Φώτιος Λαμπρινίδης

 

 
13. Απόστολος Νάνος

 

 
14. Αναστασία Οικονόμου

 

 
15. Μαργαρίτης Πατσιαντάς

 

 
16. Νικόλαος Στόικος

 

 
17. Θεόδωρος Τσαλούχας

 

 

 

 

Αίτημα 17 Δημοτικών Συμβούλων Βόλου

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |