Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ για τους καταναλωτές των Σταγιατών

ΔΕΥΑΜΒ

 

  

Σε συνέχεια των από 27.12.2016, 30.12.2016 και 05.01.2017 Δελτία Τύπου η ΔΕΥΑΜΒ ενημερώνει τους καταναλωτές των Σταγιατών ότι μετά από δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 30.01.2017 ( μετά την εγκατάσταση του νέου συστήματος απολύμανσης)  και την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων από το αρμόδιο Τμήμα στις 06.02.2017 δεν διαπιστώνεται μικροβιακή επιβάρυνση στο νερό του δικτύου των Σταγιατών.

Ως εκ τούτου καλύπτονται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και αίρεται η από 27/12/2016 απαγόρευση για χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Για τα αποτελέσματα έχουν ενημερωθεί η Δ/νση Υγείας, και ο  αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

 

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ για τους καταναλωτές των Σταγιατών

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |