Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με το ”Παμβολιώτικο Συλλαλητήριο”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας, μέρος της οποίας αποτελούν οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό μας. Το Πανεπιστήμιο συντάσσεται με όλους τους φορείς, την κοινωνία των πολιτών και τις δράσεις που στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. Με προσήλωση στην Αρχή Προφύλαξης που καθορίζει ότι όταν μια δραστηριότητα δημιουργεί απειλές κατά τις ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος επιβάλλεται να λαμβάνονται προφυλακτικά μέσα, δεσμευόμαστε ότι ως ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα θα συμβάλλουμε στην παραγωγή γνώσης και στην στήριξη του δημοσίου ελέγχου με στόχο τη διασφάλιση της ζωής και της ευημερίας των πολιτών.

Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με το ”Παμβολιώτικο Συλλαλητήριο”