Από 1η Μαΐου το καλοκαιρινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ,σε ισχύ τίθεται από 1η Μαΐου το νυκτερινό τιμολόγιο για τη θερινή περίοδο το οποίο είναι συνεχές, από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί .Το συγκεκριμένο ωράριο θα  ισχύσει έως και την 31η Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχουν τα αρμόδια καταστήματα της ΔΕΗ ανά περιοχή και η ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.com.gr) ή  της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, (www.deddie.gr).

από K.K.P.

Από 1η Μαΐου το καλοκαιρινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Ελλάδα, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |