Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου :Μητρώο δεσποζόμενων ζώων

Μητρώο δεσποζόμενων ζώων
Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ξεκίνησε την δημιουργία μητρώου δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014 «ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά επί αποδείξει στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του…»
Για αυτό το λόγο ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου καλεί τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να επισκεφθούν τις υπηρεσίες του Δήμου προσκομίζοντας σε φωτοτυπία το βιβλιάριο του ζώου μαζί με το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Σε περίπτωση στείρωσης επισυνάπτεται το πιστοποιητικό στείρωσης.
Η κατάθεση των εγγράφων γίνεται στις υπηρεσίες του Δήμου (στο Δημαρχείο Ζαγοράς, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ραφτοπούλου Ζωή ή στην Δημοτικής Ενότητα Μουρεσίου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωστόπουλος Αντώνιος) συμπληρώνοντας αίτηση για εγγραφή του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς στο μητρώο του Δήμου.

Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου :Μητρώο δεσποζόμενων ζώων