ΔΕΥΑΜΒ : Δολιοφθορά συστήματος απολύμανσης στη δεξαμενή Αγίου Βλασίου.

ΔΕΥΑΜΒ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα : Δολιοφθορά συστήματος απολύμανσης στη δεξαμενή Αγίου Βλασίου.

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως διαπιστώθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ και αστυνομικούς του τμήματος Μηλεών, υπέστη δολιοφθορά το σύστημα απολύμανσης του υδραγωγείου Αγίου Βλασίου.

Μετά τα παραπάνω η ΔΕΥΑΜΒ προέβη στην ενημέρωση της Δ/νσης Υγείας καθώς και του Αντιδημάρχου Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων.

Μετά την δολιοφθορά επισημαίνουμε την έλλειψη απολύμανσης και την πιθανή μη συμμόρφωση του με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017.

Η ΔΕΥΑΜΒ προχωρά στην αποκατάσταση της δολιοφθοράς και στην παρακολούθηση της πορείας εξισορρόπησης του δικτύου.

Μέχρι ολοκλήρωσης των αναλύσεων επί δειγματοληπτικού ελέγχου απαγορεύεται η χρήση του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής) στους καταναλωτές που εξυπηρετούνται από το υδραγωγείο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βλασίου.

Η ΔΕΥΑΜΒ θα επανέλθει προς ενημέρωση του κοινού με νεότερο Δελτίο Τύπου.

ΔΕΥΑΜΒ : Δολιοφθορά συστήματος απολύμανσης στη δεξαμενή Αγίου Βλασίου.

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |