Διαμαρτυρία του Συλλόγου Αυτοδυτών Βόλου για τον αποκλεισμό προτεινόμενων περιοχών απο το πρόγραμμα «Natura 2000»

Διαμαρτυρία- Πρόσκληση σε δράση

Ο Σύλλογος Αυτοδυτών Βόλου, συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό της θαλάσσιας περιοχής των ακτών του Νοτίου Πηλίου (από Φάρο Τρικερίου έως Σηπιάδα Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένου και του ύφαλου Λευτέρη). Θα θέλαμε να τονίσουμε την σημασία της προστασίας τους, καθώς περιέχουν εξαιρετικής σημασίας κοραλλιογενη ενδιαιτήματα και για το λόγο αυτό η προστασία τους έχει προταθεί απο το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Καλούμε τους φίλους τα μέλη αλλά και τους συντοπίτες μας που ενδιαφέρονται για την προστασία των θαλασσών μας, να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση, ώστε να τονιστεί η ανάγκη ένταξης της περιοχής μας στο δίκτυο Natura 2000.

Δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR

Διαμαρτυρία του Συλλόγου Αυτοδυτών Βόλου για τον αποκλεισμό προτεινόμενων περιοχών απο το πρόγραμμα «Natura 2000»