Διενέργεια εξετάσεων χορήγησης ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (ΤΑΞΙ).

ΘΕΜΑ: Διενέργεια εξετάσεων χορήγησης ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (ΤΑΞΙ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την 10/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Κορωνίου- Νέγρη Π.Άρεως )

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 08/07/2015 και ώρα 12:00 μ.μ. να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2421-3-55-501 έως 507).

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α

ΚΟΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διενέργεια εξετάσεων χορήγησης ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (ΤΑΞΙ).

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |