Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΕΒΕΜ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι αντιπρόσωποι Σωματείων των μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Μαγνησίας να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 στα γραφεία της

Ομοσπονδίας Παύλου Μελά 43-45 και ώρα 19:00.

 

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου.
  2. Οικονομικός απολογισμός έτους 01/01/2016 – 31/12/2016. Προϋπολογισμός έτους 2017 (Εισήγηση Ταμία) & Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής του έτους 2016.
  3. Διοικητικός απολογισμός. (Εισήγηση Γενικής Γραμματέως).
  4. Προγραμματισμός Δράσης ΟΕΒΕΜ έτους 2017. ( Εισήγηση Προέδρου).
  5. Ψηφοφορία για έγκριση α) Οικονομικού Απολογισμού & β) Διοικητικού Απολογισμού.
  6. Τροποποίηση άρθρων Καταστατικού ΟΕΒΕΜ.

 

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΕΒΕΜ

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |