Καθαρισμός της παραλιακής Βόλου – Αγριάς από την Π.Ε.Μ.Σ

Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων, δια της αρμόδιας Υπηρεσίας τους (Δ/νση Τεχνικών Έργων), αξιοποιώντας το γεγονός ότι η Παραλιακή Οδός Βόλου-Αγριάς παραμένει κλειστή από τα «Αστέρια» έως έμπροσθεν του Ι.Ν. της Παναγίας ,

έχει προβεί στον καθαρισμό των ρείθρων και των ερεισμάτων, εργασία που ενισχύει την αντιπλημμυρική θωράκιση της οδού, σε πολλά σημεία της οποίας κατά το παρελθόν παρατηρούνταν υπερβολικές συγκεντρώσεις νερού έπειτα από βροχή.

Έτσι, με την εκ νέου παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία κατά την ολοκλήρωση του έργου από τη ΔΕΥΑΜΒ, θα υπάρχει βελτιωμένη εικόνα της παραλιακής οδού Βόλου-Αγριάς ως προς τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθιστώντας την περισσότερο ασφαλή για τα διερχόμενα οχήματα.

Καθαρισμός της παραλιακής Βόλου – Αγριάς από την Π.Ε.Μ.Σ

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |