Καθολική και αποτελεσματική η στήριξη του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι”

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

 

 

Καθολική και αποτελεσματική η στήριξη του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι”

 

Την έκπληξη όσων προσπαθούν στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου να διατηρήσουν χρήσιμο και αποτελεσματικό έναν  θεσμό όπως  το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι”, προκάλεσε ανώνυμη καταγγελία σε blog για καθυστερήσεις στην πληρωμή των εργαζομένων στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται για περίπου 15 χρόνια σε όλη τη χώρα, στηρίζεται σε απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και χαρακτηρίζεται από διαρκείς παρατάσεις της διάρκειάς του.

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος απαιτείται το ποσό των 60.000.000 ευρώ για κάθε έτος, το οποίο προέρχεται από  το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχων, από τους  προϋπολογισμούς των Υπ. Εργασίας και Εσωτερικών και από την ειδική εισφορά ασφαλισμένων. Η μεταφορά των πόρων αποφασίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Εσωτερικών.

Το παραπάνω πλαίσιο, το οποίο παρατάθηκε με τη λειτουργία του προγράμματος μέχρι τέλος  του 2019, αφορά όλους τους φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα και είναι γνωστό σε όλους ότι οι πληρωμές των απασχολουμένων γίνεται  εδώ και χρόνια 3-4 φορές τον χρόνο με καταβολή 3-4 μηνιάτικων κάθε φορά, ανάλογα με τις ροές προς τους Δήμους.

Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου έχει κατ΄ επανάληψη  τονίσει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση της οριστικής βιωσιμότητας του προγράμματος και η μόνιμη τακτοποίηση του υφιστάμενου εξειδικευμένου προσωπικού, μέσα από κοινά συμφωνημένο θεσμικό πλαίσιο.

Ο Δήμαρχος κ. Παν. Κουτσάφτης , ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος  και Πρόεδρος της  ΚΕΔΗΖΑΜ κ. Βασ. Ρεπανίδης  και ευρύτερα η Δημοτική Αρχή συμπαρίστανται με κάθε τρόπο στις ομάδες δράσεις του προγράμματος  ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ωφελουμένων.

Αυτό το θετικό αποτέλεσμα του προγράμματος, το οποίο συνδιαμορφώνουν και αναγνωρίζουν και οι εργαζόμενοι σε αυτό, προσυπογράφοντας και την παρούσα ανακοίνωση, θα συνεχιστεί με μεγάλη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής παρά τα εμπόδια που προσπαθούν να θέσουν κάποιοι με ανώνυμες, ανυπόστατες αναφορές.

Καθολική και αποτελεσματική η στήριξη του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι”

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |