Καθορίστηκε ο τρόπος καταβολής των  τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 724/14-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, καθορίστηκε ο τρόπος καταβολής των  τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.

 Έτσι δίνεται  η δυνατότητα στους καταστηματάρχες να ρυθμίσουν την οφειλή τους, για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2018, με τμηματική καταβολή του τέλους.

Για υπάρχουσες άδειες, όσοι προσέλθουν έως 31 Ιανουαρίου 2018 μπορούν να καταβάλλουν ως προκαταβολή το 30% του τέλους κοινοχρήστων χώρων και το υπόλοιπο σε επτά (7) μηνιαίες δόσεις  από Φεβρουάριο 2018 έως Αύγουστο 2018.

Καθορίστηκε ο τρόπος καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |