Μεγάλης αξίας αρχείο χαρίζει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ο πρώην Πρύτανης Π. Λαζαρίδης

 

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 30 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 2018, ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, κ. Παντελής Λαζαρίδης, τιμά το ίδρυμα δωρίζοντας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το πλούσιο προσωπικό του αρχείο. Η τελετή της υπογραφής του συμφωνητικού για τη δωρεά του προαναφερθέντος υλικού, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, στις 12.00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας (4ος όροφος, κτήριο Παπαστράτου).

Το Αρχείο Παντελή Λαζαρίδη περιλαμβάνει πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό και αποτελεί έναν θησαυρό τεκμηρίων μέσα από τα οποία ανασυντίθεται αφενός η πλούσια δράση και συνεισφορά του δωρητή στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική, καλλιτεχνική και εκπαιδευτική ζωή του τόπου και αφετέρου η δυναμική ιστορία δημιουργίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Αρχείο Παντελή Λαζαρίδη θα αποτελέσει σημαντικό τμήμα του Ιστορικού Αρχείου του ΠΘ (ΙΑΠΑΘ) και θα συμβάλλει καταλυτικά στην έρευνα, την καταγραφή, την ερμηνεία και την προβολή της Ιδρύματος, και του ιστορικού αποτυπώματός του στην νεότερη ελληνική και διεθνή ιστορία.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την ίδρυση της οργανικής δομής «Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με σκοπό: α) τη διάσωση υλικών και άυλων τεκμηρίων που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τη λειτουργία του Π.Θ., τις αλληλοδράσεις του Ιδρύματος σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές πεδίο, τη συμβολή του Π.Θ. στην οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της σύγχρονης περιόδου, β) τη συγκέντρωση, καταγραφή, συντήρηση, οργάνωση, ψηφιοποίηση, προβολή και γενικότερα τη διαχείριση του υλικού των παραπάνω αρχειακών -μουσειακών συλλογών που, είτε ήδη ανήκουν, είτε θα περιέλθουν μελλοντικά στο Π.Θ. και γ) την παραγωγή και διάχυση νέας επιστημονικής γνώσης γύρω από το Π.Θ., αλλά και την ελληνική και διεθνή ιστορία και κοινωνία της νεότερης και σύγχρονης περιόδου, μέσα από τη διεξαγωγή έρευνας και δημοσιεύσεων με βάση το υλικό του αρχείου, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων-προγραμμάτων, ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε παρεμφερείς τομείς, και τη συνεργασία με παρόμοια κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Ο Καθ. Παντελής Λαζαρίδης διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΘ, τα έτη 1984 – 1990 και το Δεκέμβριο του 1998, εξελέγη Πρύτανης στις εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων πρυτανικών αρχών του ΠΘ.

Η δωρεά του πολύτιμου αρχείου του Ομ. Καθ. Παντελή Λαζαρίδη, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με δεδομένο το ιστορικό βάρος της προσωπικής συμβολής του στην ίδρυση και τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μεγάλης αξίας αρχείο χαρίζει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ο πρώην Πρύτανης Π. Λαζαρίδης

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |