Μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο ύδρευσης Δράκειας και Χανίων

ΔΕΥΑΜΒ

 

Βόλος, 20.06.2017

 

Σε συνέχεια του από 07-06-2017 Δελτίου Τύπου η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ενημερώνει το κοινό ότι μετά από δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε μετά τον καθαρισμό – απολύμανση των δεξαμενών και συγκεκριμένα στις 16-06-2017 και τα αποτελέσματα της οποίας μας κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας  στις 19.06.2017, διαπιστώθηκε μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο ύδρευσης της Δράκειας και Χανίων.

Ως εκ τούτου η ΔΕΥΑΜΒ, ενημερώνει τους καταναλωτές της Δράκειας και των Χανίων ότι το νερό του Δικτύου των ως άνω περιοχών δεν καλύπτει τις απαιτήσεις τις ΚΥΑ  Υ2/2600/2001 για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και ισχύει η από 07-06-2017 απαγόρευση   χρήσης του για πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής.

Η ΔΕΥΑΜΒ έχει προβεί σε ενημέρωση των συναρμόδιων Αρχών και του αρμόδιου Αντιδημάρχου  ενώ τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deyamv.gr).

Οι έλεγχοι και τα διορθωτικά μέτρα θα συνεχισθούν μέχρι εξάλειψης του προβλήματος και η ενημέρωση των πολιτών θα είναι συνεχής.

 

Μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο ύδρευσης Δράκειας και Χανίων

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |