Ο τέως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Σπηλιόπουλος στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών

Στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης ο τ. πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Γιώργος Σπηλιόπουλος, καθώς έχει όλες τις σχετικές προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο οι θέσεις των προέδρων, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων και όλων των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων όπως επίσης και οι θέσεις γ. γραμματέων υπουργείων καθώς και διοικητές Οργανισμών στελεχώνονται εφεξής αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Η ένταξη των στελεχών στο μητρώο απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα και προϋποθέσεις και γίνεται από τον ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ. Βερναρδάκη στόχος είναι η συμμετοχή ικανών και έμπειρων στελεχών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης στο Δημόσιο Τομέα.

 

ΠΗΓΗ:e-thessalia.gr

Ο τέως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Σπηλιόπουλος στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |