Παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ  Ψηφιακό Βήμα, Ψηφιακό Άλμα και Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ «ΨΗΦΙΑΚΟ
ΒΗΜΑ» «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» ΚΑΙ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ
& ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία
Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (Α.Ε.Δ.Ε.Π.), Εταίρος
του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για την περιοχή της Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas και
το Επιμελητήριο Μαγνησίας, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των
δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ», «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» και «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 18.30 στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 166, Βόλος. Η αίθουσα είναι προσβάσιμη
σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 24210 76894).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκήρυξης των Δράσεων:
• Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα, στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση της ψηφιακής
αναβάθμισης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν
στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, εξοπλισμού πληροφορικής, κάθε
μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε
παραμετροποίηση αυτού, όπως επίσης και κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από
τρίτους (hosting, παρουσία στα Social media κλπ). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε
επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€ για το Ψηφιακό Βήμα και από
55.000€ έως 400.000€ για το Ψηφιακό Άλμα, ενώ το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι
50% και στις δύο Δράσεις.
• Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός που αφορά στην ενίσχυση των μεσαίων επιχειρήσεων των εννέα
(9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια,
εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, Τουρισμός, περιβάλλον,
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία, υλικά-κατασκευές), επενδύοντας
στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους. Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν η απόκτηση νέων
σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, η εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησηςδιαχείρισης
ποιότητας, ο σχεδιασμός, η τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Ο
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως
400.000 € και το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50%.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος
Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων / Νότια Αίθουσα, Τ.Κ. 38221, Βόλος
Τηλ.: 24210 76894-9, Fax: 24210 29320, http://www.aedep.gr, e-mail: [email protected]

www.aedep.gr
www.efepae.gr
www.antagonistikotita.gr
Η Δημόσια Δαπάνη και των τριών Δράσεων συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις
δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους
βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ Ψηφιακό Βήμα, Ψηφιακό Άλμα και Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |