ΠΕΜΣ : Online καταγραφές αέριων ρύπων της ΑΓΕΤ  06-04-2018 έως 29-05-2018

Online καταγραφές των αέριων ρύπων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για το χρονικό διάστημα από 06-04-2018 έως 29-05-2018

 

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνονται οι Online καταγραφές των αέριων ρύπων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για το χρονικό διάστημα από 06-04-2018 έως 29-05-2018

Οι εκπομπές των αέριων ρύπων (σκόνη, NOx, SO2, TOC, NH3, HCl, HF) των καμινάδων του εργοστασίου απεικονίζονται online στην διεύθυνση του ιστοτόπου: www.heracles-footprint.gr. Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο και ο έλεγχος των εκπομπών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και στην  Αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ).

 

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, οι οριακές τιμές εκπομπών ρύπων (σκόνη, NOx, SO2, TOC, NH3, HCl, HF ) στα καυσαέρια, σε ισχύ από 26-03-2017, είναι οι ακόλουθες:

Σκόνη  ≤ 20 mg/N m3            NOx ≤ 500 mg/Nm3               SO2   ≤ 200 mg/Nm3

TOC ≤ 40 mg/N m3           NH3 ≤ 50 mg/N m3    HCl ≤ 10 mg/N m3  HF ≤ 1 mg/N m3

 

  1. Online καταγραφές των αέριων ρύπων

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΜΣ : Online καταγραφές αέριων ρύπων της ΑΓΕΤ 06-04-2018 έως 29-05-2018

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |