Πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

Πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Βόλου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1του άρθρου 5 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4235/2014, «ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει την υποχρέωση να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του».

Η παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω Νόμων, επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ο Δήμος Βόλου καλεί όλους τους δημότες ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχείο Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου) το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Βόλος 28/09/2016

Ο Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Μέριμνας

Αν. Μπατζιάκας.

Πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

Magazine, Για φιλόζωους, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |