Προς επίλυση αιτήματα παραγωγών και μικροπωλητών των λαϊκών αγορών

Αιτήματα που ταλαιπωρούσαν όλους τους εμπλεκόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών, περιοίκους, καταναλωτές, πωλητές λαϊκών αγορών(παραγωγούς και μικροπωλητές) έρχεται η Δημοτική Αρχή να δώσει λύσεις.
Όσον αφορά στον κανονισμό λειτουργίας των λαϊκών αγορών, περιλαμβάνει ωράριο, καθαριότητα, αστυνόμευση, ομοιομορφία των λαϊκών αγορών με α)τους παραγωγούς ίδιους πάγκους και ίδιες ομπρέλες, χρώματος μπλε και μια φάσα μπροστά στον πάκο χρώματος μπλε με την αναγραφή «παραγωγός», β) για δε τους μικροπωλητές οπωρολαχανικών ίδιους πάγκους, ομπρέλες χρώματος πορτοκαλί και μια φάσα μπροστά στον πάκο χρώματος πορτοκαλί που θα αναγράφει «μικροπωλητής». Ανάμεσα στους πάγκους θα υπάρχει διάδρομος από 0,70εκ. – 1μ. Το ύψος των πάγκων θα είναι 0,80εκ. και ο κανονισμός θα ελέγχεται από επόπτες λαϊκών αγορών οι οποίοι θα ελέγχουν την καλή λειτουργία και την τήρηση του κανονισμού. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από τότε που λειτούργησαν οι λαϊκές αγορές στο Δήμο Βόλου

Ένα άλλο αίτημα πολλών ετών είναι το ημερήσιο δικαίωμα που το ζητούσαν οι Σύλλογοι Παραγωγών και Μικροπωλητών από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Αυτό το αίτημα τώρα γίνεται πράξη. Από τον καινούργιο χρόνο η είσπραξη θα γίνεται ημερήσια και επί τόπου, έτσι ώστε και ο Δήμος θα εισπράττει καθημερινά χρήματα αλλά και οι πωλητές (παραγωγοί και μικροπωλητές) θα διευκολυνθούν πληρώνοντας ημερησίως.

Λύση θα δοθεί και στο κομμάτι των δρόμων. Έχει ξεκινήσει η διαβούλευση ώστε να εξευρεθούν δρόμοι λειτουργικοί, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σωστή και εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των περιοίκων, των καταναλωτών και των πωλητών. Γι αυτό δίνεται παράταση ενός μηνός στη λαϊκή της Δευτέρας στην οδό Ευφραιμίδου και στη συνέχεια Στρ. Ιωάννου, έτσι ώστε να ετοιμαστεί η κανονιστική που θα ορίζει σε ποιους δρόμους θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές για το έτος 2015.

Τέλος το ημερήσιο ανταποδοτικό θα καταβάλλεται καθημερινά σε υπαλλήλους του Δήμου Βόλου που θα ονομάζονται «εισπράκτορες λαϊκών αγορών» . Το ποσό της καθημερινής καταβολής και το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου θα καταγράφονται σε ειδικά διπλότυπα που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό και προς επιβεβαίωση ο υπόχρεος θα παραλαμβάνει σχετική απόδειξη. Μετά την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος που θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών, η καταγραφή της παρουσίας των επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών των λαϊκών αγορών θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα διανεμηθούν ηλεκτρονικές κάρτες σε όλους τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές.

Προς επίλυση αιτήματα παραγωγών και μικροπωλητών των λαϊκών αγορών

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |