Σε διακρατική συνάντηση του ERASMUS+ GOLDEN NETS συμμετείχε το ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου

Co funded by the erasmus+ programme of the European Union

 

 ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ERASMUS+ GOLDEN NETS ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ, ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΙΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ΣΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ.

Ένας από τους βασικούς στόχους του  Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, είναι η πληρέστερη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών του, γεγονός που ενισχύεται  από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Λίγο πριν την λήξη της  εκπαιδευτικής χρονιάς  πραγματοποιήθηκε η  3η Διακρατική Συνάντηση Ευρωπαϊκού  προγράμματος σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  από τις 7 έως τις 10 Μαΐου στη Λιεπάγια  της Λετονίας .

Στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εrasmus+, συμμετέχουν 5 Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο χώρο του Κοσμήματος. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Golden Nets : promoting the quality of vocational training in crafts jewellery by sharing techniques and learning styles».‘Χρυσά δίκτυα’: προώθηση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Χειροποίητο Κόσμημα μέσω της ανταλλαγής τεχνικών και εκπαιδευτικών πρακτικών» .

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ολοκλήρωση της πρότασης- που αποτελεί τεκμήριο υλοποίησης  φυσικού αντικειμένου του προγράμματος- για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εργαλείου Πιστωτικών Μονάδων ECVET που εφαρμόζεται σταδιακά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ευρώπη που η παροχή τους μέσω του προγράμματος, θα αποτελέσει ένα ακόμη επαγγελματικό εφόδιο στους σπουδαστές του  Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου  Βόλου. Το διετές  πλάνο του προγράμματος  (2016-2018) περιλαμβάνει σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαίδευση και  πρακτική εφαρμογή σε νέες τεχνολογίες, διαλέξεις και επαφή των σπουδαστών με την πολιτισμική κληρονομιά της κάθε χώρας. Εξαιρετική εντύπωση έκαναν στους  εταίρους οι επισκέψεις σε όλα τα τμήματα της Σχολής  Liepaja Design and Art High School ,  η έκθεση κοσμημάτων με τις εργασίες των σπουδαστών, καθώς και η επίσκεψη στο Κρατικό Κέντρο Στήριξης και Προώθησης Επιχειρήσεων,  που αφιλοκερδώς ‘στηρίζουν’ επιχειρήσεις, νέων,  αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στο χώρο αυτό οι σπουδαστές όλων των Σχολών,  παρουσίασαν τα δικά τους ‘Business plan” για την μελλοντική τους επιχείρηση!

Η ειδικότητα του Κοσμήματος σαν μέλος του P.L.E. (Πανευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχολών Αργυροχρυσοχοίας) από το 2009, είναι μια πολύ δραστήρια ειδικότητα με πολλές δράσεις, συμμετοχές και διακρίσεις σε Πανελλήνιους και Πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς καθώς και κινητικότητες σε σχολές και επιχειρήσεις του εξωτερικού μέσω Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτή την περίοδο έργα των σπουδαστών εκτίθενται στην Μαδρίτη, στο πλαίσιο της περιοδεύουσας Έκθεσης 2018 του PLE, που ξεκίνησε από τη  Γαλλία , την Λισσαβώνα, την Βαλέντσα και μετά την Μαδρίτη θα συνεχίσει στην Αμβέρσα ενώ  θα ολοκληρώσει το…’ταξίδι’  της στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2018.

Η πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ  κ. Σ. Χάλαρη και το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύουν πως η πρόσθετη  γνώση και εμπειρία των καταρτιζομένων, η επαφή και συνεργασία με εκπαιδευτές, επαγγελματίες και σπουδαστές άλλων χωρών με διαφορετική κουλτούρα και γνώσεις,  η διεύρυνση του επαγγελματικού τους ορίζοντα ακόμη και πέρα από τα όρια της χώρας μας πρέπει να  είναι διαρκής στόχος του Δημοτικού Ι.Ι.Ε.Κ Βόλου.

 

 

 

Σε διακρατική συνάντηση του ERASMUS+ GOLDEN NETS συμμετείχε το ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |