Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου με επτά θέματα ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση αναμένεται να εγκριθεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Βόλου και των Νομικών Προσώπων και να ανακληθεί η υπ” αριθμ.718/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον αναμένεται να ληφθεί απόφαση για τη δημιουργία Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, θα υποβληθεί προς έγκριση το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου για το έτος 2016 και θα ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |