Το 17ο Τακτικό Συνέδριο της AHEPA Hellas στον Βόλο

AHEPA CHAPTER HJ-13 ¨ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ¨

Δελτίο Τύπου
(Αρ. 006/06-06-2016)

Ο Βόλος και το Chapter Hj-13 “Αργοναύτες”, έχουν την τιµή να φιλοξενούν το
17ο Τακτικό Συνέδριο της AHEPA Hellas. Η AHEPA είναι η µεγαλύτερη
οµογενειακή οργάνωση, µια διευρυµένη οικογένεια, τα µέλη της οποίας
συνδέονται µε ένθερµη υπερηφάνεια για την Ελληνική κληρονοµιά.

Το 1922, Έλληνες µετανάστες στην Ατλάντα της Αµερικής συνέλαβαν την ιδέα
να ιδρύσουν την οργάνωση: American Hellenic Educational Progressive
Association (AHEPA). Η ΑΗΕPA, από το 1922 έως και σήµερα, είναι ο
σταθερός πυλώνας διατήρησης της Εθνικής συνείδησης των Ελλήνων
µεταναστών στην Αµερικανική Ήπειρο.

Το τοπικό Chapter Hj-13 Αργοναύτες ενηµερώνει πως το κορυφαίο ετήσιο
γεγονός της οργάνωσης που είναι το Συνέδριο της AHEPA Hellas, θα
διεξαχθεί στο Βόλο από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου 2016 και ο κύριος όγκος των
εργασιών θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Ξενία.

Η προβολή του Ελληνισµού σε όλο τον κόσµο η ενίσχυση της παιδείας, η
Φιλανθρωπία, η ενθάρρυνση της ενεργούς συµµετοχής στα κοινά, η προβολή
της οικογενειακής και ατοµικής άµιλλας, η προαγωγή του πατριωτισµού, η
προώθηση και η υποστήριξη των Εθνικών θεµάτων, ο σεβασµός των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ο σεβασµός της θρησκευτικής ελευθερίας, θα
βρίσκονται στο επίκεντρο του 17ου Συνεδρίου.

Το γραφείο τύπου του Chapter HJ-13

Το 17ο Τακτικό Συνέδριο της AHEPA Hellas στον Βόλο