Υπεγράφη από την κ.Αχτσιόγλου μνημόνιο με το Πανεπιστήμιο για τη Βαμβακουργία

Δελτίο Τύπου

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Με την παρουσία της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφης Αχτσιόγλου , του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή Γεωρίιου Πετράκου  και της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ Καθ. Μαρίας Καραμεσίνη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 4 Μαΐου στη 14.30, συνάντηση στο χώρο του Μουσείου Τσαλαπάτα, στο Βόλο. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις αξιοποίησης του ακινήτου της πρώην βιομηχανίας «Βαμβακουργία Α.Ε.», στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Υπουργείου και του ΟΑΕΔ. Στόχος αποτελεί η αξιοποίηση του ακινήτου προς όφελος των φοιτητών του και της πόλης συνολικά.

Το ακίνητο, επιφάνειας 87 στρεμμάτων, περιλαμβάνει εγκαταλειμμένα βιομηχανικά κελύφη και βρίσκεται εκτός Σχεδίου Πόλης, αλλά σε επαφή με τον αστικό ιστό του Δήμου Βόλου. Η σημερινή του κατάσταση σε συνδυασμό με το μέγεθός του, δημιουργεί μια εικόνα παρακμής και εγκατάλειψης που επιβαρύνει τον περιβάλλοντα αστικό χώρο.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συστήσει ειδική Επιστημονική Ομάδα, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του προγράμματος για την «Ανάκτηση των ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”. Η Ομάδα θα αναλάβει την εκπόνηση ενός σχεδίου ανάπτυξης Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν Φοιτητικές Εστίες, τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου, Υπηρεσίες, Ερευνητικά Εργαστήρια και Θερμοκοιτίδες, Φοιτητική Λέσχη, Πολιτιστικούς Πολυχώρους έκφρασης και δημιουργίας, καθώς και Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

Ο σχεδιασμός θα αφορά ένα «ανοικτό» στην πόλη συγκρότημα που θα είναι χώρος ώσμωσης και δημιουργίας και θα συμβάλει στην επίτευξη τριών διακριτών στόχων: στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οικονομικά αδύναμων φοιτητών, στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιδίως εκείνων των χαρακτηριστικών του που προωθούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη σύνδεση του με την κοινωνία και τέλος στην αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση του αστικού ιστού της πόλης σε μια υποβαθμισμένη περιοχή.

Υπεγράφη από την κ.Αχτσιόγλου μνημόνιο με το Πανεπιστήμιο για τη Βαμβακουργία