Με την συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας     Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Με την συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας

 

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

 

 

Εκδήλωση παρουσίασης των προγραμμάτων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και «Επιχειρούμε έξω» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (πρώην Κτίριο Νομαρχίας), Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως, 3ος όροφος.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο         του  σχεδιασμού         σειράς         ενημερωτικών         εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (Α.Ε.Δ.Ε.Π.), Εταίρος του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για την περιοχή της Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas και το Επιμελητήριο Μαγνησίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκήρυξης των Δράσεων: «Ενίσχυση   της   Ίδρυσης   και   Λειτουργίας   Νέων   Τουριστικών   Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στη χρηματοδότηση μέχρι 50% επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου) και «Επιχειρούμε  Έξω»,  η  οποία  στοχεύει  στην  προώθηση  της  εξωστρέφειας  των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και χρηματοδοτεί σε ποσοστό 50% την συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Οι δύο Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

 

 

Με την συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |