Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής και απορριπτόμενων γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων

Ανάρτηση καταστάσεων Πληρωμής και Απορριπτόμενων 5ου έτους εφαρμογής (2016) στη Δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»  του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις »

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους δικαιούχους της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»  ότι  από την Τρίτη 19/12/2017 βρίσκονται αναρτημένες οι καταστάσεις Δικαιούχων και Απορριπτόμενων 5ου έτους εφαρμογής (2016) στους πίνακες ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στο Διοικητήριο. Οι ως άνω καταστάσεις έχουν ήδη αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς εκκαθάριση και πληρωμή.

Για τους απορριπτόμενους η περίοδος υποβολής των ενστάσεων και πρωτοκόλλησης αυτών ορίζεται αποκλειστικά  εντός 5 εργάσιμων ημερών από 19/12/2017 έως και 27/12/2017. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων στο Διοικητήριο (Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως).

 

 

 

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Δρ Νικόλαος Λιάνος

       Γεωπόνος

 

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής και απορριπτόμενων γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |