Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις ανοικτές θύρες από το ΠΤΔΕ

Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις ανοικτές θύρες από το ΠΤΔΕ

Δευτέρα 12/3/2018  : ΓΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ – 44 μαθητές

10:00-10:30 Γενική εισήγηση σχετική με το ΠΘ, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και Erasmus (Αίθουσα Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών)

10:30-11:30 (Χωρίζονται σε δυο ομάδες).

 • Ομάδα Α: Τα Μαθηματικά στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών)

11:30 – 12:15

 • Ομάδα Α: Η Μουσική στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών)
 • Ομάδα Β: Οι ΤΠΕ στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Εργαστηρίου ΕΤΑΕΛ)

12:15-13:00

 • Ομάδα Β: Η Μουσική στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών)
 • Ομάδα Α: Οι ΤΠΕ στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Εργαστηρίου ΕΤΑΕΛ)

Πέμπτη 15/3/2018 ΕΚΛΕΙΣΕ-98 ΜΑΘΗΤΕΣ/ 4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ 22 μαθητές,  ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 30 μαθητές, 5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ 25 μαθητές, ΓΕΛ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 13 μαθητές, 7ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ 8 μαθητές

10:00-10:30 Γενική εισήγηση σχετική με το ΠΘ, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και Erasmus (Αίθουσα Βέμη)

 10:30-11:30 (Χωρίζονται σε τέσσερεις ομάδες).

 • Ομάδα Α (περίπου 20 μαθητές) : Τα Μαθηματικά στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών)
 • Ομάδα Β (περίπου 35 μαθητές) : Οι Γλώσσες στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Πρακτικής, Κουμουνδούρου 4)
 • Ομάδα Γ (περίπου 20 μαθητές): Οι ΤΠΕ στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Εργαστηρίου ΕΤΑΕΛ)
 • Ομάδα Δ (περίπου 25 μαθητές): Η Μουσική στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Σκουβαρά)

11:30-12:30 (Τρεις ομάδες )

 • Ομάδα Α (περίπου 20 μαθητές) : Οι Γλώσσες στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Πρακτικής, Κουμουνδούρου 4)
 • Ομάδα Δ (περίπου 25 μαθητές):  Οι ΤΠΕ στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Εργαστηρίου ΕΤΑΕΛ)
 • Ομάδα Γ (περίπου 20 μαθητές): Η Μουσική στο ΠΤΔΕ (Αίθουσα Σκουβαρά)

 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις ανοικτές θύρες από το ΠΤΔΕ

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |