Τελετή Απονομής Πτυχίων της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ–ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελετή Απονομής Πτυχίων της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων των Τμημάτων Ιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και οι τελετές απονομής πτυχίων στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς απόφοιτους των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούν την  Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στο Μεζούρλο.

 

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 09:30

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:45

 

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες απόφοιτους του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής , Κτηνιατρικής, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Χατζηγεωργίου και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Φθενάκη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Κτηνιατρικής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

 

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ  10:30

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 10:40

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 10:45

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Χατζηγεωργίου. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών :
 • «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

 • «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»

 • «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
 • «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»

 

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 11:30

 

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 11:40

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 11:45

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Χατζηγεωργίου. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών :
 • «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»
 • «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
 • «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»
 • «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ»

 

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 12:30

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 12:40

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 12:45

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

 • «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,
 • «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»,
 • «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
 • «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ»

 

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:30

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 13:40

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:45

 • Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη
 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Χατζηγεωργίου

και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής.

 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

 

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ 14:30

 

Τελετή Απονομής Πτυχίων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |