Ετήσια Γενική Συνέλευση του «Εσταυρωμένου»

Ετήσια Γενική Συνέλευση του «Εσταυρωμένου»

 

Την Πέμπτη 15/03, πραγματοποιήθηκε στο Πν. Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ. Σ. Κ. Βόλου “Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ”, με τη συμμετοχή ενός ικανοποιητικού αριθμού μελών του. Το Δ/Σ παρουσίασε τα στοιχεία του Οικονομικού απολογισμού του έτους 2017 και του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2018, αναγνώστηκε το κείμενο της εξελεγκτικής Επιτροπής, που διενήργησε τον οικονομικό έλεγχο και ο Πρόεδρος του Δ/Σ,  Πρωτ. Θεόδωρος Μπατάκας, παρουσίασε τον απολογισμό δραστηριοτήτων του “ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ”. Ακολούθως, έγινε γόνιμος διάλογος για την πορεία, την δράση και την λειτουργία του Συλλόγου. Κοινή διαπίστωση ήταν:

  1. Η επιτυχημένη πορεία του Συλλόγου.
    2. Η οικονομική διαφάνεια και η διακριτική αξιοποίηση των εσόδων του Συλλόγου.
    3. Οι σπουδαίες κοινωνικές παρεμβάσεις του “Ε”, σ’ όλους τους κοινωνικούς χώρους.
    4. Η εξάπλωση της δράσης του “Ε” σ’ ολόκληρη την Ελλάδα
    5. Η πανελλήνια αναγνώριση του έργου του “Ε” και από τη Βουλή των Ελλήνων.

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση του «Εσταυρωμένου»

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |