Έκθεση του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης διοξινών του Δημόκριτου για την ΑΓΕΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας σας αποστέλλουμε την τελική έκθεση του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης διοξινών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Λήψη δύο συνεχόμενων δειγματοληψιών και ανάλυσης των ληφθέντων δειγμάτων στον Περιστροφικό κάμινο (ΠΚ1) του εργοστασίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής στα Αστέρια Αγριάς Ν. Μαγνησίας για τις παραμέτρους Σ(Cd + Tl), Hg, Σ(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V), PCDDs + PCDFs)» το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της από τις 16-05-2018 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Έκθεση του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης διοξινών του Δημόκριτου για την ΑΓΕΤ