Ανάπτυξη της Καινοτομίας στη Θεσσαλία από τον ΟΒΙ – Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  για το νέο γραφείο στο Βόλο

 

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 1η Αυγούστου 2018

 

 

 

Ανάπτυξη της Καινοτομίας στη Θεσσαλία από τον ΟΒΙ

Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

για το νέο γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο Βόλο

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) επιδιώκει την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την ίδρυση νέου Γραφείου στην πόλη του Βόλου, αλλά και μέσω της συνεργασίας για το σκοπό αυτό με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μετά την έναρξη λειτουργίας τριών νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης, ο Βόλος είναι ο επόμενος σταθμός του Οργανισμού σε μία πορεία με σκοπό την ανάπτυξη της εφευρετικής δραστηριότητας και την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος και ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης επισκέφθηκαν τον ΟΒΙ και στο πλαίσιο συνάντησης με το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, Δρ. Ιωάννη Καπλάνη συμφώνησαν στη λειτουργία του Περιφερειακού Γραφείου με έδρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην υπογραφή πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς.

Μεταξύ των αμοιβαία αποδεκτών στόχων είναι η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων γνώσης. Επιπλέον, η εμπορική αξιοποίηση της εφευρετικής δραστηριότητας, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο και η διασύνδεσή της με την οικονομική παραγωγή. Τέλος, η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και η συνεισφορά στην προώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Ο κ. Καπλάνης παρουσίασε στοιχεία για τη Θεσσαλία, η οποία αποτελεί την 5η Περιφέρεια σε καταθέσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, με σύνολο 324 καταθέσεων την τελευταία δεκαετία και ανοδική τάση κατά 51% σε σχέση με τη δεκαετία που προηγήθηκε. Στη συνέχεια ο Διευθυντής Τεχνολογικής Πληροφόρησης και Υπηρεσιών Πληροφορικής του ΟΒΙ, κ. Σωτήρης Ρόκκος παρουσίασε στοιχεία για τα τρία Περιφερειακά Γραφεία που ήδη λειτουργούν ως one-stop-shop στις αντίστοιχες Περιφέρειες.

Οι κκ Πετράκος και Μαμούρης έκαναν λόγο για τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας στη Θεσσαλία, ο οποίος θα στηρίζεται στη συνεργασία του νέου Γραφείου του ΟΒΙ με το Technology Transfer Office και τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και σκοπό την ενίσχυση της καινοτόμας ερευνητικής, εφευρετικής και  επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το νέο γραφείο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Φθινόπωρο του 2018.

 

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

 

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ):

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

 

 

 

Ανάπτυξη της Καινοτομίας στη Θεσσαλία από τον ΟΒΙ – Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το νέο γραφείο στο Βόλο

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |