Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»

Προσφέρει:

  • Υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στις Βιοεπιστήμες
  • Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων
  • Προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων

 

Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα.

Φοίτηση ΔΩΡΕΑΝ.

Συνέντευξη και διδασκαλία των μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

   έως  25 / 9 / 2018

Δεκτοί: πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ σε συγγενές αντικείμενο

 

Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής Κ. Ματθιόπουλος

 

Γραμματεία Προγράμματος: Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500 Λάρισα, ισόγειο, Τηλ: 2410 565257,  Fax: 2410 565290, e-mail: [email protected]

 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://aec.bio.uth.gr/

 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |