Σύσκεψη του Σ.Τ.Ο. Δήμου Βόλου με θέμα “Σχεδιασμός και δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών”

 

ΘΕΜΑ :  Συνεδρίαση  του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ( Σ.Τ.Ο. )

                              Δήμου Βόλου.

 

Καλούμε σε σύσκεψη τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Βόλου, κατόπιν του  με   αρ. Πρωτ. 6128 Φ.702.15 10-8-2018  έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου με θέμα  «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση  κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών» λόγω αυξημένης επικινδυνότητας στην περιοχή μας, ( κατηγορία κινδύνου 3 σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψεις κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π.) την Παρασκευή  10 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα  Συμβουλίου της Διεύθυνσης  Καθαριότητας.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΠΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύσκεψη του Σ.Τ.Ο. Δήμου Βόλου με θέμα “Σχεδιασμός και δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών”

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |