Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Ν.Μαγνησίας :Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας για τις τοπικές επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

 

Ο Σύνδεσμος Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και Συντηρητών Καυστήρων Ν.Μαγνησίας στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτύπωσης οικονομικών στοιχείων τοπικών επιχειρήσεων της Μαγνησίας που διεξάγει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας, παρουσίασε τα αποτελέσματα των 41 ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από μέλη του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος, μέλος της ΟΕΒΕΜ και της ΠΟΣΕΗ, στηρίζει πάντα τις δράσεις των δύο Ομοσπονδιών. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έκανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Μαουσίδης Σεραφείμ, στην εκδήλωση που διεξήχθη την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 στο Επιμελητήριο Μαγνησίας.

Ένας καθαρά επαγγελματικός κλάδος ή αλλιώς κλάδος υπηρεσιών όπως οι Ηλεκτρολόγοι, εμφανίζει υψηλούς δείκτες απασχόλησης και διατήρησης προσωπικού. Σημαντική ακόμη είναι η θετική απάντηση 3 στους 10 που δηλώνουν την επιθυμία τους για πρόσληψη προσωπικού, έστω και μερικής απασχόλησης.

Αναφορικά με τις οφειλές ο κλάδος των ηλεκτρολόγων παρά το γενικότερο απογοητευτικό κλίμα, δείχνει χαμηλά ποσοστά οφειλών προς ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ και εφορία, με διαφορά των οφειλών προς τις Τράπεζες όπου 1 σους 3 χρωστούν. Κάτι αναμενόμενο σε μια εποχή υψηλών επιτοκίων και προμηθειών. Υπάρχει, όμως, μια αισιόδοξη στάση ως προς την δυνατότητα τακτοποίησης των υποχρεώσεων το επόμενο διάστημα.

Οι δείκτες του τζίρου που αφορούν μια περίοδο θεωρητικά παραγωγική για το Νομό, συμπεριλαμβανομένων των νησιών όπου ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων έχει αρκετά μέλη, δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικοί. Μόνο το 38% δηλώνει αύξηση τζίρου, η οποία όμως αφορά κατά κύριο λόγο ένα ποσοστό αύξησης της τάξεως από 0 – 20%, ενώ κανείς δεν δηλώνει αύξηση τζίρου άνω 40%. Να σημειωθεί πως 4 στους 10 τουλάχιστον δηλώνουν μείωση, ενώ μόλις 2 στους 10 στασιμότητα τζίρου.

Σημαντική η απεικόνιση που εμφανίζει πως 40% των ερωτηθέντων προσδοκούν την μείωση της φορολογίας, 25% την δημιουργία – αύξηση αφορολογήτου. Ενώ 2 στους 10 αναφέρονται στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στην μείωση του κόστους ενέργειας.

Τα ποσοστά ανεργίας, όπως αποτυπώνεται και στην συνολική έρευνα της ΟΕΒΕΜ, είναι υψηλότερα σε νέους ηλικίας 18 – 35 ετών, ενώ δεν είναι λίγοι οι άνεργοι ηλικίας 35 – 45 ετών. Αυτό το δυσάρεστο συμπέρασμα, επιβαρύνουν τα ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας και την μη λήψης επιδόματος ανεργίας.

Αισθητή η απουσία αισιοδοξίας για ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και ψυχολογίας μετά τα τελευταίες αλλαγές της χώρας (έξοδος από τα μνημόνια, ανασχηματισμός).

Ο κος Μαουσίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου, αναφέρθηκε σε δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, είπε πως η έλλειψη οικοδομών είναι βασικό πρόβλημα όχι μόνο του κλάδου των Ηλεκτρολόγων αλλά γενικότερα του επαγγελματικού. Δυστυχώς η μείωση των εργασιών είναι κατακόρυφη και φυσικά έχει οικονομικό αντίκτυπο.

Επίσης, ο ανταγωνισμός επιβαρύνεται από τους μη αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες που προσπαθώντας να εισχωρήσουν στην αγορά εργασίας, σε μια εποχή κρίσης, προσφέρουν υπηρεσίες σε τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικό κοστολόγιο.

Τέλος, ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων κατέθεσε κάποιες προτάσεις.

  • Μητρώο Αδειοδοτημένων

Το Μητρώο Αδειοδοτημένων μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ενημέρωση των καταναλωτών. Η πρόσβαση σε αυτό μειώνει τους κινδύνους από την συνεργασία με μη αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες και ενισχύει της ασφάλεια των πολιτών.

  • Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Η εκπαίδευση τόσο των νέων όσο και των πιο έμπειρων ηλεκτρολόγων είναι

απαραίτητη σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε τεχνολογικούς κλάδους είναι ταχύτατες.

  • Γνωστοποίηση νόμων προς πολίτες και φορείς

Οι νόμοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα η σημασία και βαρύτητα των επανελέγχων πρέπει να είναι γνωστοί τόσο στους πολίτες όσο και στους φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο ο Σύνδεσμος μας έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά δράσεων (ενημερωτικό φυλλάδιο, συνατήσεις με φορείς)

  • Συνεχής επαφή με δομές

Λόγω αρκετών προβλημάτων αλλά και απαιτήσεων που απασχολούν τόσο τον κλάδο μας συνολικά όσο και σε τοπικό επίπεδο, είναι απαραίτητη η επαφή με δομές.

 

 

 

Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Ν.Μαγνησίας :Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας για τις τοπικές επιχειρήσεις

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |