Σκακιστικές Συναντήσεις

Το Σάββατο, 02.03.2019 και ώρα 17:00, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 28ης Οκτωβρίου 78, Αίθουσα Α2, η Ακαδημία Σκακιστών Βόλου, σε συνεργασία με Το Πιονάκι, θα διοργανώσει, τη 2η Σκακιστική Συνάντηση.
Δηλώσεις συμμετοχής στο email [email protected]

Σκακιστικές Συναντήσεις

Αθλητισμός, Μαγνησία |